ZH- és vizsgafelkészítés, érettségi felkészítés

Ha itt készülsz, biztos a siker

Akciók, nyeremények Árak, kedvezmények

Pénzügyi számvitel \\ Tantárgyak, tematikák

  1. Immateriális javakkal kapcsolatos részletes könyvviteli elszámolások: Alapítás-, átszervezés aktivált értékével és Kísérleti fejlesztés aktivált értékével kapcsolatos elszámolások, Vagyoni értékű jogok és Szellemi termékek könyvelése, Üzleti értékkel kapcsolatos elszámolások
  2. Tárgyi eszközökkel kapcsolatos részletes könyvviteli elszámolások: Tárgyi eszközök bekerülési értéke, Beruházásokkal és tárgyi eszközök saját előállításával kapcsolatos elszámolások, Tárgyi eszközök egyéb állománynövekedéseivel kapcsolatos elszámolások, Amortizációval kapcsolatos tudnivalók, Tárgyi eszközök állománycsökkenéseivel kapcsolatos elszámolások, Beruházásra adott előlegek, Tárgyi eszközök év végi értékelése
  3. Készletekkel kapcsolatos részletes könyvviteli elszámolások: Készletnyilvántartási rendszerek, Készletnövekedések és készletcsökkenések elszámolása tényleges beszerzési áron történő nyilvántartás esetén és elszámolóáras nyilvántartások esetén, Készletnövekedések és készletcsökkenések elszámolása készletnyilvántartás vezetése nélküli esetben, Készletek év végi értékelésével kapcsolatos elszámolások, Saját termelésű készletekkel kapcsolatos elszámolások, Input- és output költségelszámolás, Költségelszámolás költségnemek szerinti és költséghely/költségviselők szerinti rendszerben, Termelési folyamat számvitele
  4. Követelésekkel és pénzeszközökkel kapcsolatos részletes könyvviteli elszámolások: Vevő és váltókövetelésekkel kapcsolatos elszámolások, Saját kibocsátású és továbbforgatott váltókkal kapcsolatos elszámolások, Rövid lejáratra adott kölcsönökkel kapcsolatos elszámolások, Vásárolt követelések, Egyéb követelések részletes könyvviteli elszámolásai, Követelések év végi értékelésével kapcsolatos elszámolások, Készpénzes és bankszámlás események elszámolásai, Devizás tételekkel kapcsolatos tudnivalók, Devizás értékelés részletes áttekintése
  5. Befektetett pénzügyi eszközökkel és értékpapírokkal kapcsolatos részletes könyvviteli elszámolások: Kamatozó és diszkont kötvényekkel kapcsolatos elszámolások, Részvényekkel kapcsolatos elszámolások, Hosszú lejáratra adott kölcsönök, Visszavásárolt saját részvényekkel kapcsolatos ismeretek, Értékpapírok év végi értékelése
  6. Saját tőkével kapcsolatos részletes könyvviteli elszámolások: Tőkeemeléssel és tőkeleszállítással kapcsolatos tudnivalók, Osztalékfizetési korlát meghatározása, Pótbefizetésekkel kapcsolatos elszámolások
  7. Céltartalékokkal kapcsolatos részletes könyvviteli elszámolások: Kötelező és lehetséges céltartalékképzés esetei, Céltartalékokkal kapcsolatos speciális számviteli problémák
  8. Kötelezettségekkel kapcsolatos részletes könyvviteli elszámolások: Kapott hitelekkel, kölcsönökkel kapcsolatos elszámolások, Kibocsátott kötvényekkel kapcsolatos elszámolások, Szállítói tartozások, Váltótartozásokkal kapcsolatos tudnivalók, Kapott előlegekkel kapcsolatos elszámolások, Költségvetéssel kapcsolatos elszámolások, Munkabérekkel kapcsolatos elszámolások
  9. Időbeli elhatárolásokkal kapcsolatos részletes könyvviteli elszámolások: Aktív és passzív időbeli elhatárolásokkal kapcsolatos tudnivalók, Halasztott bevételek és ráfordítások elszámolásai
  10. Év végi zárlati teendők, Mérleg és eredménykimutatás összeállítása, Éves beszámoló készítésével kapcsolatos tudnivalók

 

Az egyes felsőoktatási intézményekben a tematika ettől eltérhet, bizonyos témakörök kimaradnak, illetve a felsoroltakon kívül más témakörök is oktatásra kerülnek. A felkészítések természetesen minden esetben az adott felsőoktatási intézmény tematikájához igazodnak, az itt felsorolt témakörök tájékoztató jellegűek.

© Profimatek.hu 2011.