ZH- és vizsgafelkészítés, érettségi felkészítés

Ha itt készülsz, biztos a siker

Akciók, nyeremények Árak, kedvezmények

Matematika 2. \\ Tantárgyak, tematikák

Analízis rész:

 

  1. Integrálszámítás: integrálási szabályok és módszerek áttekintése, határozott és határozatlan integrálás, improprius integrálás, kettős integrálok, integrálszámítás alkalmazásai (terület, térfogat, ívhossz, súlypont)

 

Valószínűségszámítás rész:

 

  1. Kombinatorika: feladatmegoldás permutációk, variációk és kombinációk segítségével
  2. Klasszikus valószínűségszámítás: eseményalgebra, klasszikus képlet, visszatevéses és visszatevés nélküli mintavétel, geometriai valószínűség, valószínűségszámítási tételek, teljes valószínűség tétele, Bayes tétel
  3. Egydimenziós diszkrét eloszlások: diszkrét valószínűségi vátozó, eloszlásfüggvény, várható érték, momentum, szórás, a valószínűségi változó transzformálása, nevezetes diszkrét eloszlások (binomiális, hipergeometriai, Poisson, geometriai, karakterisztikus)
  4. Egydimenziós folytonos eloszlások: folytonos valószínűségi válzozó, eloszlás és sűrűségfüggvény, várható érték és szórás kiszámítása integrálással, folytonos valószínűségi változó transzformálása, nevezetes folytonos eloszlások (egyenletes, exponenciális, normális)
  5. Kétdimenziós eloszlások: kétdimenziós diszkrét és folytonos eloszlások, kétváltozós eloszlás és sűrűségfüggvény (együttes eloszlások), peremeloszlások, várható érték és szórás, kovariancia és korrelációs együttható, függetlenség, nevezetes kétdimenziós eloszlások
  6. Ismeretlen eloszlású valószínűségi változók: Csebisev és Markov egyenlőtlenség, nagy számok törvénye

 

Az egyes felsőoktatási intézményekben a tematika ettől eltérhet, bizonyos témakörök kimaradnak, illetve a felsoroltakon kívül más témakörök is oktatásra kerülnek. A felkészítések természetesen minden esetben az adott felsőoktatási intézmény tematikájához igazodnak, az itt felsorolt témakörök tájékoztató jellegűek.
 

© Profimatek.hu 2011.