ZH- és vizsgafelkészítés, érettségi felkészítés

Ha itt készülsz, biztos a siker

Akciók, nyeremények Árak, kedvezmények

Makroökonómia \\ Tantárgyak, tematikák

  1. Nemzeti számlarendszer összefüggései, GDP: a nyitott és zárt gazdaság szektorai, jövedelemáramlás a szektorok között, GDP-vel kapcsolatos alapismeretek, GDP deflátor, fogyasztói árindex
  2. A makroökonómia klasszikus modellje: a klasszikus makrogazdaság pénz és árupiaca, fogyasztás, beruházás, megtakarítás, pénzkereslet és pénzkínálat, kétszintű bankrendszer működése, mennyiségi pénzelmélet, Fisher egyenlet
  3. A makrogazdaság Keynes-i modellje: IS-LM rendszer, Keynesi-kereszt, a makrogazdaság aggregált kínálata és kereslete rövid és hosszútávon (AD, AS, LRAS, SRAS)
  4. A makrogazdaság Solow féle növekedési modellje: stacionárius egyensúly, növekedési ütemek, aranyszabály szerinti növekedés, Solow féle maradéktag
  5. A nyitott gazdaság makroökonómiája (nemzetközi gazdaságtan): árfolyamok, nyitott gazdaság IS-LM rendszere, vásárlóerő paritás
  6. Az állam szerepe a makrogazdaság szabályozásában: adók, transzferek, kormányzati kiadások, fiskális és monetáris politika és ezek hatásai
  7. Az aggregált kínálat különböző modelljei: ragadós árak modellje, ragadós bérek modellje, információhiány modellje, téves helyzetmegítélés moddelje, aggregált kínálati függvény (AS) levezetése
  8. Infláció és munkanélküliség: infláció és munkanélküliség típusai, a munkapiac jellemzői, Philips görbe, Okun törvénye

 

Az egyes felsőoktatási intézményekben a tematika ettől eltérhet, bizonyos témakörök kimaradnak, illetve a felsoroltakon kívül más témakörök is oktatásra kerülnek. A felkészítések természetesen minden esetben az adott felsőoktatási intézmény tematikájához igazodnak, az itt felsorolt témakörök tájékoztató jellegűek.
 

© Profimatek.hu 2011.