ZH- és vizsgafelkészítés, érettségi felkészítés

Ha itt készülsz, biztos a siker

Akciók, nyeremények Árak, kedvezmények

Matematikai statisztika (stat 2.) \\ Tantárgyak, tematikák

  1. Mintavételi eljárások, becslés: átlag és értékösszeg becslése EV és FAE minta segítségével, sokasági szórás és arány becslése, Rétegzett mintával kapcsolatos számítások, különbségbecslés páros és független minták segítségével, hányadosbecslés, átlagbecslés különbség- és hányadosbecslés segítségével
  2. Hipotézisvizsgálat: egymintás paraméteres próbák (átlagra, arányra, szórásra irányuló próbák), kétmintás paraméteres próbák (két sokaság átlagának, szórásának illetve a sokasági arányoknak összehasonlítása), többmintás próbák (variancia-analízis, Bartlet próba), nemparaméteres próbák (illeszkedésvizsgálat, függetlenségvizsgálat, homogenitásvizsgálat)
  3. Kétváltozós lineáris és nemlineáris regresszió: különböző típusú (lineáris, exponenciális, hatványkitevős) regressziófüggvények felírása, becslés és hipotézisvizsgálat a lineáris regressziós modellben
  4. Többváltozós lineáris regresszió: többváltozós lineáris regressziófüggvény felírása, becslés és hipotézisvizsgálat a többváltozós modellben, dummy változók (minőségi ismérvek) kezelése a modellben, autokorreláció, multikollinearitás, útelemzés
  5. Idősorok elemzése trendszámítás segítségével: lineáris, exponenciális és hatványkitevős trendfüggvények felírása, szezonalitás elemzése szezonális eltérések és szezonindexek segítségével (additív és multiplikatív modell), előrejelzés készítése, véletlen hatás kimutatása

 

Az egyes felsőoktatási intézményekben a tematika ettől eltérhet, bizonyos témakörök kimaradnak, illetve a felsoroltakon kívül más témakörök is oktatásra kerülnek. A felkészítések természetesen minden esetben az adott felsőoktatási intézmény tematikájához igazodnak, az itt felsorolt témakörök tájékoztató jellegűek.
 

© Profimatek.hu 2011.