ZH- és vizsgafelkészítés, érettségi felkészítés

Ha itt készülsz, biztos a siker

Akciók, nyeremények Árak, kedvezmények

Mikroökönómia \\ Tantárgyak, tematikák

  1. Fogyasztói magatartás elemzése: Hasznosság, hasznossági függvény, preferenciarendszer, határhaszon, közömbösségi görbék, költségvetési egyenes, racionális választás (optimalizálás) különböző preferenciák (jól viselkedő, tökéletesen kiegészítő, tökéletesen helyettesítő, káros, semleges) esetén, keresleti görbe, Engel görbe, jövedelem-ajánlati (ICC) és ár-ajánlati (PCC) görbék, jövedelemkompenzációs mechanizmusok (Hicks és Slutsky), piaci kereslet és kínálat, piaci egyensúly
  2. Vállalati magatartás elemzése, termelési függvény, költségfüggvények: termelési és parciális termelési függvény, határtermék, átlagtermék, vállalati költségminimalizálás, költségfüggvények (TC,VC,FC,AC,AVC,AFC,MC) levezetése és tulajdonságaik
  3. Tökéletesen versenyző iparág profitmaximalizálása: maximális profit meghatározás, hosszú és rövidtávú vállalati viselkedés, fedezeti és üzemszüneti pontok kiszámítása
  4. Monopolista iparág profitmaximalizálása: monopólium bevételének elemzése, határbevétel, a monopólium maximális profitjának kiszámítása, monopol és tökéletesen versenyző iparág összehasonlítása, holtteherveszteség, árdiszkriminációk típusai
  5. Egyéb piaci szerkezetek elemzése: oligopóliumok, duopóliumok (Cournot, Stackelberg), domináns árvezérlés modellje, monopolisztikus verseny, kartell
  6. Speciális problémák a mikroökonómia köréből: externáliák, közjavak, intertemporális választások, a kockázat kezelése, általános egyensúly elemzése (termelés és csere, Edgeworth doboz elemzése)
  7. Játékelmélettel kapcsolatos problémák: dominancia meghatározása kifizetőmátrixban, kétszemélyes zéró összegű játékok megoldása egyszerű és szimplex módszerrel, tiszta és kevert stratégiák meghatározása, nyeregpont
  8. Vállalati profitmaximalizálás inputoldali megközelítése: monopszónia, MFC, VMP, MRP, bilaterális monopólium

 

Az egyes felsőoktatási intézményekben a tematika ettől eltérhet, bizonyos témakörök kimaradnak, illetve a felsoroltakon kívül más témakörök is oktatásra kerülnek. A felkészítések természetesen minden esetben az adott felsőoktatási intézmény tematikájához igazodnak, az itt felsorolt témakörök tájékoztató jellegűek.
 

© Profimatek.hu 2011.