ZH- és vizsgafelkészítés, érettségi felkészítés

Ha itt készülsz, biztos a siker

Akciók, nyeremények Árak, kedvezmények

Vállalati pénzügyek \\ Tantárgyak, tematikák

  1. Jelenérték és jövőérték számítás: pénzáramlások jelen- és jövőértékének kiszámítása, kamatok típusai (egyszerű, kamatos, folyamatos kamatozás), nominális és effektív kamatok, speciális pénzáramlások (annuitás, örökjáradék, növekvő örökjáradék)
  2. Kötvényekkel kapcsolatos számítások: kötvények árfolyamának kiszámítása, hozamszámítás, duration (DUR), volatilitás
  3. Részvényekkel kapcsolatos számítások: részvények reális árfolyamának kiszámítása, osztalékszámítás, részvények hozamának kiszámítása
  4. Beruházási döntések elemzése, cash-flow: beruházások megtérülésének elemzése különböző mutatószámok segítségével (megtérülés, diszkontált megtérülés, nettó jelenérték, belső megtérülési ráta, jövedelmezőségi index), beruházások pénzáramlásainak meghatározása (direkt és indirekt cash flow), egyenértékesek alkalmazása beruházási döntéseknél
  5. Pénzügyi kockázattal kapcsolatos ismeretek: CAPM modell, tőkepiaci egyenes, értékpapírpiaci egyenes, a kockázat és a hozam közötti összefüggések
  6. A vállalat tőkeszerkezetének elemzése: tőkeszerkezet változásának hatása a hozamokra, Modigliani-Miller tételek, finanszírozási döntések hatása a beruházások értékelésekor (módosított jelenérték APV), vállalati adók hatása, adómegtakarítás
  7. Származékos ügyletek elemzése: határidős és opciós ügyletekkel kapcsolatos számítások, árfolyamok

 

Az egyes felsőoktatási intézményekben a tematika ettől eltérhet, bizonyos témakörök kimaradnak, illetve a felsoroltakon kívül más témakörök is oktatásra kerülnek. A felkészítések természetesen minden esetben az adott felsőoktatási intézmény tematikájához igazodnak, az itt felsorolt témakörök tájékoztató jellegűek.
 

© Profimatek.hu 2011.