ZH- és vizsgafelkészítés, érettségi felkészítés

Ha itt készülsz, biztos a siker

Akciók, nyeremények Árak, kedvezmények

Számvitel, könyvvezetés \\ Tantárgyak, tematikák

  1. Számvitel alapjai, könyvviteltan, könyvvezetési ismeretek: a vállalkozás vagyoni helyzetének bemutatása, mérleggel kapcsolatos alapismeretek, mérlegsorok tartalma, mérleg összeállítása, a vállalkozás bevételei és költségei, összköltség- és forgalmiköltség típusú eredménykimutatás tartalma, összeállítása, idősoros (napló) és számlasoros („akasztófa”) kettős könyvelés, számviteli értékelési eljárások, devizás tételek értékelése a számvitelben
  2. Vállalkózói számvitel, pénzügyi számvitel: tárgyi eszközök, immateriális javak, befektetett pénzügyi eszközök, készletek, követelések, pénzeszközök, időbeli elahtárolások, saját tőke, kötelezettségek részletes (teljeskörű) könyvelése, zárás, beszámoló készítése, önellenőrzéssel és valós értékeléssel kapcsolatos ismeretek
  3. Számvitel speciális kérdései: önellenőrzéssel és valós értékeléssel kapcsolatos ismeretek, átalakulásokkal (egyesülés, beolvadás, összeolvadás, szétválás, kiválás) kapcsolatos számviteli teendők, csődeljárással és felszámolási eljárással kapcsolatos számviteli kérdések, speciális értékpapírügyletek (határidős, opciós, swap ügyletek) könyvviteli elszámolási sajátosságai, konszolidált beszámoló összeállítása
  4. Vezetői számvitel, üzemgazdasági számvitel: költségelemzés láncmódszerrel, parciális módszerrel és flexibilis (rugalmasságon alapuló) módszerrel, önköltségszámítás, fedezeti összeg elemzése, eredménytervezés, optimális termékösszetétel meghatározás (sorolási mutatók, rangsor, termelési és értékesítési terv), fedezeti és üzemszüneti pont, költségfelosztás módszerei, tevékenység alapú költségszámítás, vetéstési alap, pótlékkulcs fogalma, mérlegelemzéssel kapcsolatos mutatószámok, eredményelemzés mutatószámai, cash flow számítás

 

Az egyes felsőoktatási intézményekben a tematika ettől eltérhet, bizonyos témakörök kimaradnak, illetve a felsoroltakon kívül más témakörök is oktatásra kerülnek. A felkészítések természetesen minden esetben az adott felsőoktatási intézmény tematikájához igazodnak, az itt felsorolt témakörök tájékoztató jellegűek.
 

© Profimatek.hu 2011.